Translations of this page:
dnk [Initiative for a Common Definition of Reflexology]

User Tools

Site Tools


dnk

http://www.tkz.dk/fileadmin/dokumenter/2013_05_02_endelig_udgave_Zoneterapeutisk_Fagforstaaelse_Korrektur.pdf

Zoneterapi er kort fortalt en behandlingsmetode, hvor man med trykpåvirkninger ét sted på kroppen søger at forbedre funktionen et andet sted. Teorien er, at hele kroppen (makrosystemet) kan findes afspejlet i delområder af kroppen (mikrosystemer), som kommunikerer og vekselvirker med helheden.

dnk.txt · Last modified: 2017/08/02 00:14 (external edit)