Translations of this page:
nrn [Initiative for a Common Definition of Reflexology]

User Tools

Site Tools


nrn

https://www.facebook.com/groups/1047710481947614/files/

Zonterapi / reflexologi är en behandlingsform där man utför tryck som regel på fötterna men även på andra delar av kroppen, till exempel underben, händer, öron. I den enskilda delen avspeglas helheten, vilket vill säga, att hela kroppens tillstånd antas avspeglas i zonerna. Detta befrämjar tillfriskningsprocessen, där målet är att stärka människans självläkande krafter.

Translated from Swedish to English.

Zonetherapy / reflexology is a therapy in which performs pressure usually on the feet, but also in other parts of the body, such as the leg, hands, ears. In each part the whole is reflected, which is to say that the whole body's condition assumed reflected in the zones. This promotes the healing process, where the goal is to strengthen man's self-healing powers.

nrn.txt · Last modified: 2017/08/02 00:14 (external edit)